HMH's Blog

Tắt yêu cầu bấm CTRL-ALT-DEL khi đăng nhập.

Posted by hmha trên Tháng Năm 31, 2012

Ví một lý do nào đó khi khởi động Windows bạn bị yêu cầu nhấn tổ hợp phím ctrl-alt-del để tiếp tục, để tắt yêu cầu này có thể làm như sau:
Bấm nút Start rồi Run, tại dòng nhập lệnh tiếp tục nhập gpedit.mscEnter, tiếp đó chọn Computer configuration -> Windows settings -> Security settings -> Local policies -> Security option. Sau đó phía bên phải của sổ hãy tìm dòng: Interactive logon:Do not require CTRL+ALT+DEL rồi nhấp đúp vào nó và chọn Disable.


Quá trình tắt yêu cầu bấm CTRL-ALT-DEL đã hoàn tất, bạn có thể khởi động lại máy tính và lập tức thấy hiệu quả.
http://comnetsolution.vn/

Advertisements

Posted in Windows | Tagged: , , , | Leave a Comment »

Kích hoạt phím “Delete” trong Gnome 3 Nautilus.

Posted by hmha trên Tháng Hai 14, 2012

Tôi đang sử dụng Gnome 3, trên hệ thống của tôi để xoá một đối tượng (cho vào thùng rác) phải sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Delete. Bây giờ nếu bạn muốn quay lại tuỳ chọn xoá đối tượng (cho vào thùng rác) mà chỉ sử dụng phím Delete bạn có thể làm như sau. Trước hết hãy kích hoạt quyền được gán phím tắt cho một lệnh nào đó (trong Nautilus) bằng cách sử dụng dòng lệnh:
$ gsettings set org.gnome.desktop.interface can-change-accels true
sau đó bạn mở Nautilus lên, chọn một đối tượng bất kỳ, tiếp đó trên thanh Menu của Nautilus chọn Edit và di chuyển hộp sáng đến Move to Trash (chỉ di chuyển con trỏ lên dòng Move to Trash), cuối cùng hãy bấm phím Delete hai lần (lần đầu để xoá đi tổ hợp phím Ctrl+Delete, lần hai để thiết lập phím Delete cho thành động Move to Trash).
Để xoá bỏ quyền gán phím tắt hãy sử dụng lệnh:
$ gsettings set org.gnome.desktop.interface can-change-accels false
Thank for reading my post!

Posted in Commands, Utility, Tips..., Unix/Linux | Leave a Comment »

Настройка сети вручную!

Posted by hmha trên Tháng Ba 21, 2011

Настройка проводной сети

Настройка IP адреса, шлюза, маски подсети

Отредактируйте файл конфигурации /etc/network/interfaces:
Откройте gnome-terminal кликнув Приложения -> Стандартные -> Терминал и вводите:
$ sudo nano /etc/network/interfaces
И допишите в него:
iface eth0 inet static
address 192.168.0.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
auto eth0

Сохраните файл и закройте редактор. В данном примере (редактор nano) – нажмите Ctrl+X, затем Y, убедитесь, что «Имя файла для записи» – /etc/network/interfaces и нажмите Enter.

В итоге файл /etc/network/interfaces должен выглядеть примерно так:
(для одного проводного соединения со статическим IP)

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# Моя проводная сеть.
iface eth0 inet static
address 192.168.0.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
auto eth0

Настройка DNS

Необходимость указать DNS сервера (если они не выдаются автоматически) выполните:

$ sudo gedit /etc/resolv.conf

удалите все содержание и впишите туда:

nameserver 213.234.192.8
nameserver 85.21.192.3

Где 213.234.192.8  и 85.21.192.3 – адреса DNS серверов. Если нужно добавить больше адресов – каждый адрес нужно начинать с новой строки и с фразы nameserver

Более подробно про синтаксис файла /etc/resolv.conf можно прочитать в документации.

Posted in Howto, Unix/Linux | Leave a Comment »

Mất biểu tượng điều chỉnh âm thanh trên Win7.

Posted by hmha trên Tháng Ba 3, 2011

Một hôm nào đó biểu tượng điều chỉnh âm thanh của bạn bỗng dưng biến mất, hãy yên tâm bạn hoàn toàn có thể làm xuất hiện trở lại biểu tượng đó một cách dễ dàng. Trước tiên hãy backup Registry sau đó thực hiện một số bước sau:

  1. Vào Start -> Runregedit rồi OK.
  2. Tìm đến khóa sau: HKEY_CURRENT_USER\Software\Cla sses\Local Settings\Software\Microsoft\Wi ndows\CurrentVersion \TrayNotify và xóa đi các giá trị: IconStreams, PastIconsStream.
  3. Sau đó bật Task Manager, chuyển đến tab Processes, chọn explorer.exe và nhấn End Process.
  4. Tiếp theo chọn tab Applications và nhấn New Task.
  5. Trong của sổ hiện ra hãy nhập explorer.exe rồi OK.

Khi đó biểu tượng điều chỉnh âm thanh của bạn sẽ lại hiện ra.

Posted in Windows | 3 Comments »

Cài đặt mplayer trong CentOS.

Posted by hmha trên Tháng Năm 15, 2010

Tình hình là mới chuyển nhà qua CentOS, cứ hì hục yum search mplayer mà không thấy, thì ra gói mplayer không có trong kho chính thức của CentOS. Mặc dù vậy chúng ta vẫn có thể cài đặt mplayer thông qua lệnh yum sau khi đã thêm kho RPMforge vào danh sách. Tuy RPMforge không phải là một phần của Red Hat hay CentOS nhưng những gói trong kho này được xây dựng để làm việc tốt trên hệ thống Red Hat, CentOS cũng như Fedora.
Để có thể cài đặt những gói có trong kho RPMforge hãy tải bản rpmforge-release thích hợp cho hệ thống của bạn. Tôi sử dụng CentOS 5 trên hệ thống 32bit nên tôi chọn gói rpmforge-release-0.5.0-1.el5.rf.i386.rpm.
Tiếp theo cần phải thêm khoá chứng thực của kho RPMforge bằng lệnh:
# rpm --import http://apt.sw.be/RPM-GPG-KEY.dag.txt
rồi kiểm tra gói rpmforge-release mà bạn vừa tải về:
# rpm -K rpmforge-release-0.5.0-1.el5.rf.i386.rpm
nếu bạn nhận được câu trả lời OK thì có thể thực hiện câu lệnh cuối cùng để thêm kho RPMforge:
# rpm -i rpmforge-release-0.5.0-1.el5.rf.i386.rpm
Quá trình thêm kho RPMforge đã xong, bây giờ bạn có thể sử dụng lệnh yum để cài đặt những gói không có trong kho chính thức của CentOS, ví dụ như mplayer.
(Cai dat mplayer trong CentOS
Install mplayer on CentOS, Add the RPMforge Repository in RHEL/CentOS 5)

Posted in Howto, Multimedia, Unix/Linux | Leave a Comment »

Tìm kiếm nội dung files trong Windows 7.

Posted by hmha trên Tháng Năm 2, 2010

Dành cho bác nào chưa quen tìm kiếm nội dung tập tin trong Win7.
Có lẽ khi Tùy chỉnh thư mục ở trạng thái Mật định, bạn sẽ không thể tìm kiếm được nội dung của tập tin. Để giải quyết vấn đề này có thể làm như sau:
Vào Control Panel chọn Folder Options như bên dưới:

tiếp đó khi màn hình xuất hiện một cửa sổ như bên dưới (chú ý phần What to search)

hãy chọn:

để hoàn tất hãy bấm OK.

Posted in Windows | Leave a Comment »

Mở cổng: iptables

Posted by hmha trên Tháng Tư 20, 2010

Port Forwarding – là động tác chuyển cổng cụ thể trên hệ thống mạng, điều này cho phép kết nối các máy từ bên ngoài với các máy trong mạng nội bộ đó.
Trước hết cần biết rằng mỗi máy tính tồn tại trong một mạng đều có một IP duy nhất, mỗi cổng trong một thời điểm xác định chỉ có thể được sử dụng bởi một chương trình. Giả sử bạn cấu hình Linux như một router, khi đó router sẽ có 2 IP: 1 địa chỉ IP ngoài và 1 địa chỉ IP nội bộ làm việc như một gateway đối với mỗi máy tính trong mạng.
Với mô hình mạng:
Internet —— (eth0) Linux server (router) (eth1) —– LAN: host A.B.C.D
Nếu bạn muốn chạy ftp server trên một máy trong mạng LAN với IP: A.B.C.D tại cổng mật định 21 hãy chạy:
# iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 21 -j DNAT --to A.B.C.D:21
# iptables -I FORWARD -p tcp -d A.B.C.D --dport 21 -j ACCEPT

Posted in Howto, Unix/Linux | Leave a Comment »

CTorrent?

Posted by hmha trên Tháng Tư 18, 2010

Nếu bạn cần tải dữ liệu từ mạng ngang hàng torrent thì CTorrent là một công cụ hữu ích, bởi CTorrent là một chương trình dạng dòng lệnh không như những chương trình với GUI màu mè khác, sẽ tiện lợi hơn nếu bạn muốn tải dữ liệu khi ở xa nhà thông qua ssh.
Cài đặt CTorrent trên Debian rất đơn giản:
# apt-get install ctorrent

Sử dụng:

Liệt kê danh sách files:
$ ctorrent -x abc.torrent
Kiểm tra trạng thái những files đã tải:
$ ctorrent -c abc.torrent
Tải files hoặc chia sẻ:
$ ctorrent abc.torrent
Tải và chia sẻ với tốc độ lần lượt 100KB/s và 10KB/s:
$ ctorrent -D 100 -U 10 abc.torrent
Hết phim!

Posted in Commands, Utility, Tips..., Unix/Linux | Leave a Comment »

Tạo symlink trong ProFTPD

Posted by hmha trên Tháng Một 5, 2010

Giả sử bạn muốn chia sẻ một thư mục qua ftp (ProFTPD) thì có thể làm như sau:
# mount --bind /path/to/folder/ /home/ftp/share/folder/
nếu như không muốn chạy lệnh trên mỗi khi khởi động thì hãy thêm đoạn mã sau vào /etc/fstab:
/path/to/folder /home/ftp/share/folder none bind 0 0

Posted in Commands, Utility, Tips..., Unix/Linux | Leave a Comment »

Linux Baby Rocker: bó tay

Posted by hmha trên Tháng Mười Một 6, 2009

Posted in Unix/Linux | Leave a Comment »