HMH's Blog

Why Open Source?

Mọi chương trình đều được viết dưới dạng những dòng mã. Với những chương trình mã mở tất cả mọi người đều có thể tiếp cận mã của nó. Tự do muôn năm.

Hãy tin tưởng vào Open Source. Vì bạn có thể xem được mã của chương trình, thay đổi chúng và học hỏi từ chính nó. Hơn nữa lỗi của chương trình được phát hiện cũng như sửa chữa nhanh hơn.

Và rằng, có rất nhiều lập trình viên, những người dùng đều tham gia phát triển. Do đó những chương trình mã mở ngày càng có chất lượng và độ an toàn cao hơn.

Chương trình mã mở không phải lúc nào cũng miễn phí, tuy nhiên ở một chừng mực nào đó thì điều này đúng. Bạn có thể yên tâm mà sử dụng :D.

Advertisements
 
%d bloggers like this: